Telefon: +47 32 22 72 20

Blyvekter

Blyvekter

Kjemisk symbol: Pb
Egenvekt:  11,34 kg/dm3
Farge:   Gråhvit

Bly er et tungt metall, og derfor blir bly ofte brukt til vekter eller som ballast.

Vår samarbeidspartner i Sverige,  Boliden Bergsøe AB , mottar hvert år ca. 7000 tonn brukte bilbatterier fra Norge som gjenvinnes og blir til nye blyblokker.  Innsamlingen av blybatteriene administreres av  AS Batteriretur .

For alle våre blyprodukter, se Bly

Metallhuset Bergsøe AS | Gamle Drammensvei | 3420 Lierskogen | Telefon: +47 32 22 72 20